Verklaring van Hospitality.brussels betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Hospitality.brussels leeft de wetgeving na betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Lees hierna wat dat concreet inhoudt.

Hoe verzamelt Hospitality.brussels persoonsgegevens?

Hospitality.brussels verzamelt uitsluitend persoonsgegevens die u of derden meedelen in het kader van een aan Hospitality.brussels gevraagde dienst.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Hospitality.brussels verzamelt uitsluitend de nodige persoonsgegevens voor de levering van een door u (of door derden) aan Hospitality.brussels gevraagde dienst.

Wanneer en waarom worden persoonsgegevens verwerkt?

Hospitality.brussels verwerkt deze gegevens alleen in sommige gevallen:
– indien u daartoe uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven; of
– indien hun verwerking nodig is voor een door u aan Hospitality.brussels gevraagde dienst; of
– indien wij wettelijk verplicht zijn de gegevens te verwerken; of
– indien dat een openbaar of rechtmatig belang vertegenwoordigt.

Hoe worden persoonsgegevens verwerkt?

– Persoonsgegevens van minderjarigen en gevoelige persoonsgegevens (bv. een rekeningnummer) worden altijd vertrouwelijk verwerkt en worden nooit bekendgemaakt.
– Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de dienst die u vraagt (voor zover is voldaan aan de voorwaarden beschreven in de vorige paragraaf): wanneer u zich bijvoorbeeld op een of meer nieuwsbrieven abonneert, gebruiken wij uw gegevens alleen voor de verzending ervan. Elke nieuwsbrief biedt u de mogelijkheid om uit te schrijven.
– Wij delen uw gegevens nooit aan derden mee voor commerciële doeleinden.

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?
– Wanneer u een kandidatuurdossier indient om lid te worden van de cluster via deze website, wanneer u een offerte aanvraagt, wanneer u zich inschrijft voor een opleiding, een conferentie, of wanneer u een betaling uitvoert, zullen wij uw gegevens zolang bewaren als nodig is voor de correcte uitvoering van de gevraagde dienst.
– Overigens kanHospitality.brussels  beslissen om bepaalde samengevoegde gegevens op langere termijn te verzamelen voor de evaluatie en aanpassing van zijn eigen werking. Er is hier niet in het minst sprake van individuele identificatie.

Worden mijn persoonsgegevens veilig bewaard?

Uw gegevens worden op een veilige manier verwerkt. Daarom passen wij verschillende veiligheidstechnologieën en -maatregelen toe om uw gegevens doelmatig te beschermen tegen elke onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of bekendmaking. Indien nodig worden deze technologieën en maatregelen regelmatig getest en aangepast.

Wat kan ik persoonlijk ondernemen wat mijn persoonsgegevens betreft?

– Indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met info@hospitality.brussels
– U hebt het recht om ‘vergeten’ te worden. Hiertoe kunt u contact opnemen met info@hopitality.brussels
– U kunt op elk moment uw persoonsgegevens raadplegen die Hospitality.brussels verwerkt en verkeerde of onvolledige gegevens laten verbeteren of wissen. Indien u over een online profiel beschikt, kunt u uw persoonsgegevens zelf wijzigen of wissen.
– Indien u meent dat uw gegevens op onrechtmatige wijze worden verwekt, kunt u een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Nog andere vragen of opmerkingen?
Stuur een email naar info@hospitality.brussels