Wat kunnen we

voor u doen?

Individuele

Begeleiding

Uw bedrijf is op zoek naar specifieke ondersteuning? De cluster biedt gepersonaliseerde ondersteuning over verschillende onderwerpen (zoals het verwerven van financiering, hulp en subsidies ...). Individuele coaching is gericht op KMO's en vernieuwende start-ups die aan bepaalde criteria voldoen.

Regionale steun en subsidies

We identificeren met u de interessantste hulp op basis van uw zakelijke behoeften en voorzien u van accurate informatie met betrekking tot de specifieke hulp. Om uw kans op een subsidie te optimaliseren, helpen wij u uw dossier op te stellen en analyseren we samen uw kansen om een subsidie te verkrijgen zo goed mogelijk.

Steun bij de uitwerking van het financiële plan

Het businessplan is het referentie-instrument voor elke ondernemer: het structureert uw project en is het referentiedocument voor de financiering van banken. Het zal het bewijs zijn van een zekere geloofwaardigheid bij toekomstige ontmoetingen die de voortgang van uw project voor de oprichting van een onderneming zullen bepalen. Elk project moet beschikken over een marktstudie, ramingen, een strategisch plan, enz…

Verwerven van financiering

Zodra het project rijp is, stelt zich de vraag van de financiering van uw project. Onze consultants helpen u uw financiële behoeften te identificeren en verwijzen u naar de geschikte bronnen voor financiering – hetzij om uw project in concrete vorm te brengen of tijdens de groei van uw bedrijf. Zij brengen u in contact met de financieringsbronnen aangepast aan uw behoeften: financiering door de bank, financiering met eigen vermogen, alternatieve financiering …

Steun voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning

Verschillende procedures moeten worden gevolgd om uw stedenbouwkundige of milieuvergunning te krijgen. Met de hulp van onze afdeling Urbanisme & Milieu helpen wij u bij het opstellen van de aanvragen voor de vergunningen door u te adviseren over de beste manier om uw dossier te presenteren.

Financiering en internationale innovatiestrategie

De cluster ondersteunt de Brusselse ondernemingen bij het ontplooien van hun activiteiten in België en in het buitenland. Binnen de afdeling biedt een Europees ondersteuningsteam u een diepgaande ondersteuning om een voorstel, de uitvoering en exploitatie van de resultaten van de projecten van het kaderprogramma Horizon 2020 voor te bereiden om u te helpen Europese financiering te verkrijgen.

Tips voor de beheerscapaciteit van de innovatie

Samen evalueren we de beheerscapaciteit van de innovatie van uw bedrijf op basis van een analyse van de interne processen, uw cultuur van innovatie. We kunnen ook aanbevelingen doen over manieren om uw beheer van innovatie te verbeteren om een concrete impact te creëren.

Mogelijkheden voor partnership

Wij zullen u voortdurend op de hoogte houden van mogelijke partnerships met de andere leden van onze cluster, in functie van uw eisen en verwachtingen. Het Europees ondersteuningsteam verbindt ook leden die dat wensen met grote Europese netwerken.

Advies over overeenkomstenrecht

Als start-up of ondernemer hebt u misschien juridische vragen. Wij voeren de analyse van uw juridische behoeften uit en leggen u de betrokken procedures en wetgeving uit.

Concurrentiepositie

Wij ondersteunen u en helpen u directe en indirecte concurrerende oplossingen te identificeren en om de prestaties van uw product/dienst in vergelijking met de behoeften van de markt en de bestaande concurrentie te situeren.