Geschiedenis van de cluster

De hospitalitycluster is een van de 6 netwerken die gehost worden door hub.brussels, het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven.

In 2015 vroeg de minister-president van het Brussels Gewest (het kabinet van minister-president Rudi Vervoort) aan hub.brussels (het vroegere impulse.brussels) om een studie over de toeristische sector uit te voeren om de noden en problemen op het gebied van werkgelegenheid en opleiding van de Brusselse spelers in de toeristische, culturele en eventsector in kaart te brengen.

Uit die gesprekken met professionals kwam een duidelijk knelpunt naar voren: de hele sector had nood aan een soort van cluster, een plek waar economische en academische actoren uit de privésector en de overheidssector samenkomen. Zo’n cluster zou de hospitalitysector helpen om lokale economische activiteiten te ontwikkelen en banen te creëren en te behouden.

Dit gaf in september 2017 officieel het startsein voor de hospitalitycluster, die bedrijven economisch ondersteunt en synergiëen creëert tussen spelers in de toeristische, culturele en eventsector. De cluster bevordert partnerships doorheen de waardeketen, stimuleert innovatie bij zijn leden en promoot samenwerking tussen de overheid en bedrijven.