Opdrachten

De cluster hospitality.brussels versterkt de uitstraling van Brussel als bestemming door innovatie, een hoge kwaliteit en skills te promoten met het oog op het creëren van werkgelegenheid en toegevoegde economische waarde in het Brussels Gewest.

Contacten leggen

Een dynamiek tot stand brengen tussen alle schakels van het ecosysteem en tegelijk samenwerking en nieuwe kansen, zowel publiek als privé, stimuleren.

Valoriseren

De leden in de kijker zetten en hen meer zichtbaarheid geven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in België en in de wereld.

Begeleiden

De economische ontwikkeling van de Brusselse ondernemingen ondersteunen.

Inspireren

Communiceren over nieuwigheden, de uitwisseling daarvan tussen spelers bevorderen en hen helpen om hun ondernemersproject uit te werken en hun businessmodel bij te sturen.

Internationaliseren

De internationale ontwikkeling van de leden steunen door deel te nemen aan handelsbeurzen, conferenties, B2B enz. en via toegang tot netwerken (netwerk van economische en handelsadviseurs, netwerk van nationale contactpunten, Enterprise Europe Network).