Digitalisering

Brusselse ondernemingen, vooral (zeer) kleine en middelgrote ondernemingen in de toeristische, culturele en eventsector, hebben concrete tools, financiële steun en begeleiding nodig om hun diensten, producten en processen sneller te digitaliseren.

De hospitalitycluster heeft zich aangesloten bij een Europees project om de digitalisering van bedrijven in de toeristische sector te stimuleren binnen een consortium van 7 landen. Een ambitieus programma met heel veel tools om kmo’s in de toeristische sector te steunen!

Deze gidsen zijn bedoeld om ondernemingen uit de hospitalitysector concrete handvatten te geven om hun digitale transformatie te stimuleren. Ze bevatten informatie over de uitdagingen en problemen in verband met digitalisering én concrete aanbevelingen om de juiste technologische oplossingen te kiezen.

Met de DRI (Digital Readiness Index) beantwoord je een veertigtal vragen om de digitale maturiteit van je onderneming te beoordelen. Na deze zelfevaluatie krijg je een rapport met heel wat aanbevelingen om de digitale transitie van je onderneming vlotter te laten verlopen.

Je kunt zeven webinars (in het Engels) volgen om je kennis te vervolmaken. Elk webinar zoomt in op een belangrijke technologie van Toerisme 4.0: Data Analytics, Cloud Computing, Artificiële Intelligentie (AI), Internet of Things (IoT), Blockchain, Cybersecurity, Virtual Reality (VR) of Augmented Reality (AR).

Stel in het kader van het Europese project Cosme Tourbit een digitaliseringsproject voor je onderneming voor en ontvang financiële steun ter waarde van 9.000 euro om de uitvoering ervan door experts te laten begeleiden!