De digitalisering in Europese kmo’s in de toeristische sector stimuleren

Digitalisering heeft het potentieel om innovatie te stimuleren, economische en milieuefficiëntie te genereren en de productiviteit te verhogen. Tegelijkertijd biedt ze kmo’s in de toeristische sector ongekende mogelijkheden, zoals de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, processen, de ontsluiting van nieuwe markten en een betere klantenervaring.

Het Europese TOURBIT-project (“Fostering digitalization of European tourism SMEs”) beseft dat digitalisering kansen biedt maar, net als andere wereldwijde transformaties, ook veel uitdagingen voor kmo’s in de toeristische sector met zich meebrengt.

Daarom wil TOURBIT allereerst vaardigheden en capaciteit opbouwen en een breed draagvlak voor digitalisering creëren, veerkrachtige en concurrerende kmo’s stimuleren en een snellere transformatie van de Europese toeristische sector bewerkstelligen.

Het TOURBIT-partnerschap is een publiek-private alliantie van 8 complementaire organisaties uit 7 landen (België, Finland, Frankrijk, IJsland, Portugal, Slovenië en Spanje) die tot juni 2024 samen zullen werken aan de doelen en activiteiten van het project:

Nieuwe en innoverende digitale technologieën voor de toeristische sector werden in kaart gebracht, waaronder de volgende 7 trending oplossingen: Data Analytics, Cloud Computing, Artificiële Intelligentie (AI), Internet of Things (IoT), Blockchain, Cybersecurity, Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR).

Kmo’s in de toeristische sector kunnen hun digitale transformatie beginnen met de ‘Digital Readiness Index’ (DRI), een online zelfbeoordelingstool waarmee ze hun digitaliseringsniveau kunnen beoordelen en actie kunnen ondernemen om dit te verbeteren. Bovendien leren ze meer over technologische hulpmiddelen en innoverende oplossingen dankzij een compleet programma van webinars.

Connectie, kennis en samenwerking tussen kmo’s en belangrijke spelers uit de toeristische sector, de technologiesector en startende ondernemingen worden aangemoedigd via een online community over innovatie in de toeristische sector

Co-creatieworkshops en een virtuele hackathon (2023) waaraan spelers uit heel Europa deelnemen, vervolledigen de ‘BUILD’-pijler.

Tot slot verleent TOURBIT in het kader van de pijler ‘TEST & IMPLEMENT’ ook financiële steun aan 62 kmo’s in de toeristische sector uit de 7 betrokken bestemmingen in het kader van het programma voor digitale versnelling (oproep tot het indienen van voorstellen).lien direct Services/Digitalisation/Appel à projet Mis deze mooie kans voor jouw onderneming niet!

Het TOURBIT-project heeft een totaalbudget van 1.331.570 euro (waarvan 520.000 euro voor kmo’s in de toeristische sector) en wordt voor 75% gefinancierd door het programma van COSME-Europe voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Voor meer informatie:

www.tourbit.eu
Twitter
LinkedIn

De inhoud van deze webpagina geeft de mening van de auteur weer en valt onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. Deze inhoud mag niet worden beschouwd als een weergave van de mening van de Europese Commissie en/of het Uitvoerend Agentschap innovatieraad en het mkb of enig ander orgaan van de Europese Unie. De Europese Commissie en het Agentschap aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de hierin vervatte informatie.