Oproep tot het indienen van voorstellen: financiële steun voor digitalisering

Stel een project voor om de digitalisering van je onderneming te versnellen en wie weet ontvang je wel Europese steun!

We hebben twee online infosessies gepland om u van de beste informatie te voorzien en u te helpen bij het aanvragen van financiering.

Doel van de oproep tot het indienen van voorstellen

Met deze oproep tot het indienen van voorstellen wil het Tourbit-project innoverende digitaliseringsprojecten van kmo’s uit de toeristische sector selecteren die financiële steun ontvangen en mogen deelnemen aan het digitale versnellingsprogramma.

In het kader van dat programma ontvangen de geselecteerde kmo’s directe financiële steun om hun digitaliseringsproject uit te voeren met de hulp van een mentor, een expert, consultant of andere dienstverlener.

Het mentorprogramma voor het digitaliseringsproject heeft een looptijd van 10 maanden. Dat betekent dat de kmo’s projecten moet voorstellen die binnen dit tijdsbestek kunnen worden uitgevoerd. De financiële en technische steun van Tourbit moet ook worden gezien als een stimulans om het hele digitaliseringsproces van de kmo’s een duwtje in de rug te geven en niet als een op zich staand project. Het moet daarom een leerproces inhouden en een stimulans zijn die idealiter zal leiden tot verdere digitaliseringsinspanningen van de betrokken kmo in de toekomst.

Kmo’s die hun project in het kader van deze oproep indienen en in aanmerking willen komen voor financiering en deelname aan het digitale versnellingsprogramma moeten: 

 • Hun digitaliseringsniveau beoordelen met de Digital Readiness Index (DRI) zelftest
 • Gemotiveerd zijn om binnen hun onderneming een omslag te maken naar digitalisering en innovatie
 • Actief deelnemen aan de activiteiten en mogelijkheden van Tourbit
 • Over de nodige personeelscapaciteit en tijd beschikken
 • Alle gevraagde informatie over de voortgang van hun project verstrekken

De oproep tot het indienen van voorstellen wordt op transnationaal niveau gelanceerd in de volgende landen: 

Spanje (Catalonië), Frankrijk, Slovenië, België, Finland, IJsland en Portugal. Tourbit wil minstens 62 kmo’s uit de toeristische sector selecteren, dat zijn dus 7 tot 14 kmo’s per land.

Selectiecriteria

 • Start-ups, micro-, kleine en middelgrote ondernemingen en alle andere soorten kmo’s die aan deze definitie voldoen, kunnen aan de oproep deelnemen.
 • Als onderneming ingeschreven zijn in België
 • Tot een van de volgende categorieën behoren:
  • Hotels en dergelijke accommodatie (NACE I5510)
  • Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf (NACE I5520)
  • Kampeerterreinen, parken voor recreatievoertuigen en caravanparken (NACE I5530)
  • Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten (NACE N79)

In feite betekent dit dat de economische activiteit van je kmo geregistreerd moet zijn onder een van de aangegeven NACE-codes of de overeenkomstige nationale equivalenten ervan in het partnerland.

De activiteiten die in het kader van de oproep tot het indienen van voorstellen in aanmerking komen, moeten betrekking hebben op één of een combinatie van de volgende thema’s:

 • Digitalisering, automatisering of betere interne processen (digitale werkplekoplossingen, gegevensanalyse en gegevensbeheer, een betere cyberbeveiliging enz.)
 • Digitalisering, automatisering of betere klantrelaties en online aanwezigheid (digitale marketing, verkoop- en communicatieoplossingen, CRM, website (inclusief een betere toegankelijkheid), SEO enz.)
 • Verbetering van producten of diensten met behulp van digitale technologieën (bv. artificiële intelligentie, Internet of Things, augmented & virtual reality, cloud computing, blockchain).

 De projecten kunnen betrekking hebben op activiteiten als:

 • Planning en uitvoering van digitaliseringsstrategieën en actieplannen.

 • Verbetering van de digitale vaardigheden van het personeel. Dit kan coaching, mentoring, online cursussen, enz. inhouden.

 • Ontwikkeling en/of implementatie van digitale instrumenten en oplossingen; en/of software voor standaardisering en aanpassing aan de voorschriften.

Het is belangrijk dat je project wordt uitgevoerd met de steun van een mentor, expert, consultant of andere dienstverlener, die vooraf door het Tourbit-partnership wordt goedgekeurd.

De geplande begindatum voor je digitaliseringsproject is 1 juni 2023 en de einddatum is 31 Maart 2024.

Financiële steun

De financiële steun ter waarde van 9.000 euro per onderneming wordt toegekend als een forfaitair bedrag, wat het eenvoudiger maakt om de kosten te verantwoorden op basis van de aangeleverde projectresultaten en outputs. Dat betekent dat de uitgaven voor je project worden geacht verantwoord te zijn indien de aangeleverde projectresultaten van voldoende hoog niveau zijn. De controle van je projectactiviteit zal daarom gebaseerd zijn op producten, deliverables of andere bewijzen van de voltooiing van de activiteiten in het kader van je project.

Kandidaatstelling

Termijn voor het indienen van kandidaturen: van 16/01/2023 tot 15/03/2023 17:00 CEST.

Alle kandidaten moeten hun kandidatuur indienen via het online kandidaatsformulier dat hier (lien à ajouter encore car non disponible) kan worden gedownload

 • Het Tourbit-project stelt een kandidaatsformulier ter beschikking (zie onderstaande downloadbare documenten, bijlage A) met alle rubrieken die online moeten worden ingevuld, zodat je offline aan je project kunt werken voordat je alle informatie online invoert voor indiening.
 • Het is belangrijk dat alle informatie in dit formulier volledig en correct
 • Je moet alle rubrieken bij voorkeur in het Engels invullen. Aanvragen in een andere programmataal zijn ook mogelijk (Spaans, Catalaans, Sloveens, Frans, Nederlands, IJslands, Fins, Portugees). Het programma is zich ervan bewust dat de kandidaturen worden ingediend door personen van wie de moedertaal niet het Engels is. Daarom worden ze niet beoordeeld op basis van taalgebruik, maar wel op inhoud.
 • Wees duidelijk en nauwkeurig in de uitleg die je in je projectvoorstel geeft. We raden aan je projectvoorstel op te stellen met de hulp van een mentor, expert of dienstverlener (vooraf goedgekeurd door het Tourbit-project) die je, indien je voorstel wordt goedgekeurd, zal bijstaan bij de uitvoering ervan.
 • Kandidaturen die na de deadline worden ingediend, komen niet in aanmerking en worden niet beoordeeld.

Te downloaden documenten

 • Guidelines for application
 • Annex A – Application Form
 • Annex B – Declaration of Honour (alleen te ondertekenen indien geselecteerd voor financiering)

Meer informatie nodig?

Bel ons of neem deel aan onze twee online informatiesessies:

 • Sessie in het engels: 31 januari om 11 uur
 • Sessie in het frans: 21 februari om 14:00

Schrijf u in voor de sessie van uw keuze via het formulier hier