logo arau sans fond

ARAU

Adres

Rue du Midi 165, 1000 Bruxelles

Contact

02 219 33 45

Producten en diensten

  • Visites guidées

Brussel begrijpen om het beter te kunnen verdedigen!

Het ARAU werd opgericht in 1969, in een context van “Brusselisering” en de uittocht van de Brusselaars naar de rand. De uitdaging van die tijd, die ook vandaag nog actueel is, bestond erin de bewoonde stad en de levenskwaliteit van alle Brusselaars te verdedigen en te bevorderen. Dat leidde tot grote protesten tegen afbraakprojecten enerzijds en de ontwikkeling van tegenprojecten anderzijds, met het oog op stadsvernieuwing en verbetering van de leefomgeving.

Het ARAU wil met zijn bewustmakings- en voorlichtingsactie de bevolking de nodige instrumenten aanreiken om de evolutie van de stad te volgen. Deze actie neemt de vorm aan van de publicatie van analyses en studies, de organisatie van conferenties en workshops, perscommuniqués, enz. en rondleidingen.

Deze rondleidingen, die baanbrekend zijn in het Brusselse Gewest en al sinds 1977 worden georganiseerd, hebben tot doel de stad en haar troeven tot hun recht te laten komen en een kritische kijk te ontwikkelen op haar transformaties, die ook het behoud en de instandhouding van haar erfgoed inhouden.

In de loop der jaren heeft het ARAU een rijke catalogus van rondleidingen over verschillende thema’s samengesteld: “Onmisbaar Brussel”, “Architectuur”, “Brussel in wijken”, “De stad in transformatie”, “Zomerreis”, “Een Brussels huis”, “Brussel: stad van de trams”, “Sociaal Brussel”, die tijdens openbare rondleidingen of in de vorm van privérondleidingen op maat kunnen worden ontdekt.

Ik wil lid worden

Lid worden van hospitality.brussels betekent dat je deel gaat uitmaken van een dynamisch en innoverend ecosysteem dat samenwerking tussen Brusselse ondernemingen.