IGEAT-Ulb

Adres

F. Rooseveltlaan 50 CP 130/02 1050 Elsene

Contact

02 650 43 34

Producten en diensten

  • Master in wetenschap en toerisme management

Het IGEAT voert volgens een systemische en interdisciplinaire aanpak onderzoek uit naar de interactie tussen toerisme, territoriale dynamiek en maatschappelijke dynamiek. De voornaamste onderzoeksthema’s zijn de productielogica van de toeristische gebieden, de processen voor valorisatie van de toeristische trekpleisters en het erfgoed, en – algemener – de rol van de toeristische actoren.

De toeristische activiteit heeft verschillende facetten: commercieel beheer van toerisme, erfgoedbeheer en cultureel toerisme, ruimtelijke ordening …

De master geeft afgestudeerden een globaal beeld van deze sector. Studenten raken bekend met de specifieke concepten van toerisme en verwerven de nodige analysemethoden en -tools om te beantwoorden aan uiteenlopende professionele vereisten.

Deze richting reikt de middelen aan om verantwoordelijkheid op hoog niveau op te nemen voor bedrijfsbeheer. Kennis van nationale en internationale praktijken wordt uitgediept, met nadruk op valorisatietechnieken die rekening houden met de lokale ontwikkeling en het milieu. De studenten leren werken volgens de regels en good practices om toeristische activiteiten zo harmonieus mogelijk te integreren in de omgeving en de maatschappij.