06/05/21 03/06/21

Building resilience together

building resilience en

Het is nu bijna een jaar geleden dat de COVID-19-pandemie in ons land en wereldwijd heeft toegeslagen. Deze gezondheidscrisis heeft zware gevolgen voor de horecasector: reisbeperkingen, lockdowns, faillissementen. Met de toenemende vaccinaties groeit de hoop dat de economische activiteit van deze sector de komende maanden geleidelijk aan zal heropstarten.

Maar hoe? Deze crisis is ook een kans om je strategie en je activiteiten heruit te denken om meer weerbaarheid en duurzaamheid te ontwikkelen in ons kwetsbaar gemondialiseerd systeem.

Hospitality.brussels stelt, samen met visit.brussels, een cyclus van drie voormiddagen voor waarop we onze ervaringen als actoren van de horecasector kunnen delen. Deze sessies zullen worden geleid door ECORES. Ze vormen dan ook een mooie gelegenheid om de impact van deze crisis op onze sector te bespreken en om onze activiteiten te doen evolueren naar meer weerbare en meer duurzame businessmodellen.

Doelstellingen

 • Inzicht verwerven in de impact van de crisis op lokaal en internationaal niveau.
 • De mondiale perspectieven in de sector identificeren.
 • De weerbaarheid van onze activiteiten analyseren.
 • Concrete plannen en een methode ontwikkelen om je strategie en je activiteit te doen evolueren in een crisissituatie.

Programma

De cyclus bestaat uit drie workshops die achtereenvolgend zullen plaatsvinden op donderdag 6 mei, 20 mei en 3 juni van 9.00 tot 12.00 uur. Om verrijkende interacties mogelijk te maken, hebben we het aantal plaatsen beperkt. Daarom willen we je vragen om je bij je inschrijving voor de eerste workshop te verbinden om, in de mate van het mogelijke, aan de volledige cyclus van drie online workshops deel te nemen.

Workshop 1: stand van zaken en uitdagingen van de horecasector (6 mei 2021)

 • Overzicht van het wetenschappelijk onderzoek van het voorbije jaar naar de impact en de weerbaarheid van de sector in deze crisis.
 • Mededeling van de resultaten van een enquête bij een dertigtal actoren van de Brusselse horeca over de uitdagingen die hen te wachten staan.
 • Reflectie over de perspectieven van de horeca in tijden van crisis, op korte, middellange en lange termijn.

Workshop 2: weerbaarheid en verandering, wat kunnen we zelf doen? (20 mei 2021)

 • Voorstelling van ‘resilience coaching’, een methode die steunt op biomimetica, om weerbare businessmodellen te ontwikkelen.
 • Identificeren van concrete projecten die je verder wenst uit te werken en de beschikbare tools selecteren.

  Workshop 3: ontwikkeling van uw actieplan (3 juni 2021)

 • Opstellen van een actieplan met concrete plannen om je strategie en je activiteit te doen evolueren naar meer duurzaamheid en weerbaarheid in crisistijden.

  De workshops worden geleid door verschillende experts op het vlak van weerbaarheid en begeleiding. Ze worden gegeven in het Frans maar de deelnemers kunnen tussenkomen in de taal van hun keuze. De voorgestelde tools zijn drietalig (NL – FR – EN).

  Opmerking: de ondernemingen die lid of partner zijn van de cluster hospitality.brussels hebben een bevoorrechte toegang tot deze opleiding in drie modules. Wij raden één deelnemer per ondernemer/organisatie aan.

  Je inschrijvingsgegevens zullen ook gedeeld worden met visit.brussels.

  *Wij willen je vragen om je bij de inschrijving voor de eerste module te verbinden om deel te nemen aan de volledige cyclus van drie workshops (6 mei , 20 mei en 3 juni). Alvast bedankt!

  https://www.eventbrite.fr/e/billets-building-resilience-together-6-mai-20-mai-et-3-juin-141798618485

 • 19/10/22

  Tourism 4.0 - A journey though digital innovations

  Organization: Hospitality.brussels, Visit.brussels

  Internet of Things, Augmented Reality, Blockchain, VR en Kunstmatige Intelligentie: de vierde industriële revolutie is…

  Read more
  12/07/22

  Tourbit Deep Dive Session - Blockchain

  In dit webinar zullen we blockchain technologie voor u demystificeren. Blockchain is nog vrij onbekend…

  Online
  Read more
  05/07/22

  Tourbit Deep Dive Session - Cyber Security

  Cyber Security is een fundamentele must, als u uw bedrijf digitaal vooruit wilt brengen. Klantgegevens…

  Online
  Read more