Juridisch en planningsadvies

Heb je een vraag over contractrecht? Wil je weten of je project haalbaar is en of je een stedenbouwkundige of milieuvergunning nodig hebt?

Als starter of ondernemer zit je met heel wat juridische vragen. We bekijken wat je precies nodig hebt en leggen uit welke procedures en voorschriften je moet volgen:

  • we adviseren je bij de keuze van je vennootschapsvorm;
  • we adviseren je over contractuele verbintenissen (aandeelhoudersovereenkomst, huurovereenkomst, verkoopvoorwaarden enz.);
  • we brengen de fiscale stimuleringsmaatregelen in kaart die voor je project beschikbaar zijn.

Om je stedenbouwkundige of milieuvergunning te verkrijgen, moet je bepaalde procedures doorlopen. Onze adviseurs Planning & Milieu vertellen je alles over:

  • je verplichtingen in het kader van stedenbouwkundige plannen en verordeningen;
  • het soort milieuvergunning dat je nodig hebt.

We helpen je om je vergunningsaanvragen op te stellen en adviseren je over de beste manier om je dossier te presenteren.