Selectiecriteria om lid te worden van de cluster

Om als effectief lid tot het hospitalitynetwerk te worden toegelaten, moeten ondernemingen aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • een ondernemingsnummer en een maatschappelijke zetel of vestiging hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • activiteiten hebben die tot een van de categorieën van de cluster behoren
  • een minimale omzet halen of recent fondsen hebben opgehaald

Daarnaast moeten ondernemingen die lid willen worden van de cluster ook voldoende betrokken en gemotiveerd zijn:

  • ze moeten hun motivatie aantonen
  • ze moeten bij de werking van de cluster betrokken zijn, d.w.z. dat ze aan minstens 2 activiteiten per jaar deelnemen
  • ze moeten samenwerken met andere clusterleden via kennisuitwisseling of werkgroepen
  • ze moeten zich betrokken tonen door deel te nemen aan enquêtes, gegevens te verstrekken, mee communicatietools te realiseren enz.

Het lidmaatschap van de cluster is gratis.

Start-ups die hun producten/diensten nog niet op de markt brengen of geen ondernemingsnummer hebben (bv. projecten in een vroeg stadium), of bedrijven die tijdelijk nog niet voldoen aan de specifieke criteria van de cluster, kunnen een aanvraag indienen om kandidaat-lid van de cluster te worden alvorens ze effectief lid worden.