Les éditions Mardaga

Uitgeverij Éditions Mardaga zet haar knowhow in om boeken rond actuele vraagstukken en twistpunten van onze huidige samenleving in de openbaarheid te brengen. De bezielers stortten zich 5 jaar geleden van de kunst- en erfgoedsector in het uitgeverij-avontuur, en sindsdien is hun catalogus flink uitgebreid. Mardaga is inmiddels een belangrijke uitgever voor onderwerpen rond gezondheid en welzijn. Dankzij de uitbreiding kan Mardaga de catalogus verder verrijken met menswetenschappelijke oeuvres in de brede zin van het woord, net als werken over toerisme en levenskunst, en dat met dezelfde onwrikbare toewijding voor een kwalitatieve verzameling van een hoog niveau en bijgevolg met een duurzaam karakter.

Éditions Mardaga wil nu nieuwe uitdagingen aangaan en uitgeverijprojecten samenbrengen rond een onafhankelijke creatieve pool.