Belgian Foodtruck Association

De Belgian Foodtruck Association is een beroepsvereniging voor mobiele restauratie die zich voornamelijk inspant voor het bevorderen en ontwikkelen van het concept van de mobiele restauratie, doorgaans “street food” of “foodtruck” genaamd. De vereniging heeft tot doel de sector te professionaliseren en de belangen van alle betrokkenen te behartigen – aanbieders, consumenten, steden en gemeenten, maar ook partners van de mobiele restauratiesector.
Op Europees niveau is de vereniging zetelend lid van de raad van de “European Foodtruck Association”, een organisatie die de nationale verenigingen coördineert en de Europese foodtruckers vertegenwoordigt.