Synhera

Contact

Producten en diensten

  • Vzw
  • 800 onderzoekers in Toegepast Onderzoek in de hogescholen van de Franse Gemeenschap

SynHERA is een vzw die het netwerk coördineert van 800 actieve onderzoekers in Toegepast Onderzoek in de hogescholen van de Federatie Wallonië-Brussel (FWB). SynHERA is ISO 9001-gecertifieerd en heeft de opdracht opgevat om de synergiën te versterken tussen de 19 hogescholen van de FWB en hun externe partners (bedrijven, verenigingen, administraties, federaties enz.). De hogescholen en hun onderzoekscentra hebben een sterke voeling met de realiteit en dragen via hun projecten bij aan de economische en sociale ontwikkeling van de ondernemingen.

SynHERA begeleidt ook ondernemingen in hun zoektocht naar partners in innovatie en R&D, en biedt hen gemakkelijkere toegang tot de wetenschappelijke vaardigheden/expertise van de hogescholen en onderzoekscentra door netwerkevenementen te organiseren en de partners te helpen bij het omzetten van de onderzoeksresultaten.

De strategie stoelt op 5 pijlers:

  • Sensibilisering voor onderzoek en innovatie
  • Begeleiding en ondersteuning voor onderzoek, innovatie en de omzetting
  • Opleiding in onderzoek voor personeel en onderzoekers van de hogescholen
  • Zoeken naar en samenbrengen van regionale, nationale en internationale partners
  • Unieke vertegenwoordiging van 19 hogescholen voor het luik onderzoek en innovatie