TTO-KTO

Contact

Producten en diensten

  • Technology Transfer Office (TTO)
  • Knowledge Transfer Office (KTO)

Om twee van hun drie taken, onderzoek en dienstverlening aan de maatschappij, zo goed mogelijk te kunnen vervullen, hebben universiteiten en hogescholen administraties opgericht die belast zijn met de band tussen wetenschappelijk onderzoek en de burgermaatschappij. Concreet bestaat de opdracht van deze administraties erin de samenwerking tussen de academische wereld en externe partners, in al hun verscheidenheid, te vergemakkelijken: ondernemingen, verenigingen, stichtingen, overheidsdiensten, enz. Zij fungeren over het algemeen als één loket dat als interface fungeert: enerzijds begeleiden zij de onderzoekers door hen uit te nodigen de niet-academische wereld te ontmoeten; anderzijds ontvangen zij de aanvragen van deze laatsten en leiden zij deze door naar de bevoegde onderzoekers. Deze beweging wordt regelmatig gekenmerkt door een sterke interdisciplinariteit. Bovendien werken universiteiten ook aan de valorisatie van onderzoeksresultaten via verschillende processen, waaronder de oprichting van spin-offs. Via deze administraties dragen de universiteiten bij tot de lokale en regionale ontwikkeling.

Deze administraties hebben verschillende namen, afhankelijk van de betrokken instelling. Voor de Brusselse universiteiten zijn dit het Knowledge Transfer Office (KTO) van de Université Saint-Louis – Brussel, het Technology Transfer Office (TTO) van de Université libre de Bruxelles, TechTransfer van de Vrije Universiteit Brussel en het Louvain Technology Transfer Office (LTTO) van de Université catholique de Louvain.

In de Brusselse universiteiten wordt deze functie vervuld door SynHERA aan Franstalige zijde en door de specifieke administraties van de Erasmushogeschool en Odisee.

De Brusselse TTO-KTO’s zijn gegroepeerd binnen het Research2B-netwerk, dat tevens één aanspreekpunt is om uitwisselingen en samenwerking tussen de academische wereld en de samenleving te vergemakkelijken. Research2B wordt gesteund door Innoviris.